ljubimac

Veterinarska ambulanta ”Ljubimac”

Osnovne informacije

 • Adresa: Ivanićeva 19, 10000 Zagreb
 • Telefon: +385 1 3750 330
 • Fax: +385 1 3730 754
 • Email: ljubimac.ambulanta@gmail.com
 • Web stranice: www.ljubimac.net

Radno vrijeme

 • Ponedjeljak - petak: 00:00 - 24:00
 • Subota: 00:00 - 24:00
 • Nedjelja: 00:00 - 24:00

Popust

 • Gotovina: 15%
 • Kartice: 5%

O partneru

POPUSTI SE ODNOSE NA: opće peglede životinja, manje stomatološke preglede, šišanje kućnih ljubimaca, ultrazvuk unutrašnjih organa, EKG i kardiološki pregled životinje

Od početka rada ambulante trudimo se što bolje stručno usavršiti i pružiti uslugu kad je to god potrebno, te smo za sve naše pacijente dostupni od 0-24 sata. Osnovne karakteristike tima Veterinarske ambulante Ljubimac su stručnost, ljubaznost i dostupnost. Stalni tim veterinarske ambulanta čine, Vlatka-Antonija Csik dr.vet.med., Maja Lerotić dr.vet.med., Ivan Vuković dr.vet.med.


Vlatka-Antonija Csik, dr.vet.med. osnivačica Veterinarske ambulante Ljubimac, 2001. godine diplomirala na Veterinartskom fakultetu u Zagrebu na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Pripravnički staž odrađuje u Veterinarskoj ambulanti Koprivnica gdje nastavlja raditi u ambulanti za male životinje. Stručno se usavršavala u ambulanti privatne prakse za male životinje u Njemačkoj.

Pohađala je mnoge specijalističke tečajeve:

 • Tečaj ultrazvučne dijagnostike bolesti oka na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • Tečaj operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije sa  praktičnim radom
 • Sudjeluje na raznim simpozijima i seminarima iz raznih grana veterinarske medicine

Poseban interes su joj bolesti oka, bolesti kože i reprodukcija domaćih mesojeda s naglaskom na određivanje optimalnog vremena za parenje i umjetno osjemenjivanje kuja. Položila je državni ispit za veterinarskog inspektora.


Maja Lerotić , dr.vet.med. od samih početaka zaposlena u Veterinarskoj ambulanti Ljubimac d.o.o. Nakon završenog  Veterinarskog fakulteta u Zagrebu odlučila se na rad sa malim životinjama. Posebni interesi su joj iz područja kirurgije stoga upisuje postdiplomski studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na kolegiju kirurgija, ortopedija i oftalmologija malih životinja. Pohađala je mnoge tečajeve i predavanja iz različitih područja veterinarske medicine. Položila je državni ispit za veterinarskog inspektora.

Copyright © Modus Pet Card. Sva prava pridržana. Izrada: DZ Design